ورود

سامانه ثبت نام سازمان، نهاد و شرکت های خصوصی

در دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان

در صورتی که قبلا ثبت نام نموده اید و ثبت نام شما مورد تایید قرار گرفته با استفاده از نام کاربری(کدملی) و کلمه عبور ثبت شده وراد پنل خود شوید

در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید بااستفاده از لینک پایین صفحه در سایت ثبت نام نمایید

ثبت نام در نمایشگاه به عنوان سازمان، نهاد و یا شرکت خصوصی