شروع ثبت نام مشارکت کنندگان بخش خصوصی

 

به اطلاع می رساند تمامی مراحل ثبت نام و تایید اطلاعات مشارکت کنندگان بخش خصوصی از طریق سایت اینترنتی ستاد برگزاری نمایشگاه صورت می پذیرد.

تمامی افراد حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در سومین نمایشگاه توانمندی روستاییان در سال 1396 را دارند میتوانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام بصورت اینترنتی نمایند.

صفحه ثبت نام مشارکت کنندگان بخش خصوصی