شروع ثبت نام ویژه مشارکت کنندگان استانی

به اطلاع می رساند تمامی مراحل ثبت نام و تایید اطلاعات مشارکت کنندگان استانی از طریق سایت اینترنتی ستاد برگزاری نمایشگاه صورت می پذیرد.

مشارکت کنندگان واحد های روستایی استان ها میتوانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند.

صفحه ثبت نام مشارکت کنندگان استانی