نقشه نمایشگاه

مسيرهاي منتهي به نمايشگاه بين المللي تهران عبارتند از:

درب جنوب غربي-   1- بزرگراه نيايش، خيابان سئول به سمت شمال- جاده اختصاصي نمايشگاه، ورودي اول 

درب جنوب-  2- بزرگراه نيايش، خيابان سئول به سمت شمال- انتهاي جاده اختصاصي نمايشگاه، روبروي درب اصلي باشگاه انقلاب

 درب شمال (ورودي پاركينگ طبقاتي): 3- بزرگراه چمران به سمت جنوب، بعد از پمپ بنزین ولنجک،  مسیر کنار گذر- درب شمالی (فقط تردد پیاده): 4- بزرگراه چمران به سمت چهار راه پارک وی

درب شمالی (ورودی شماره 2 پارکینگ طبقاتی) 5- خیابان یمن -  خیابان رشید فضل الله

سرویس حمل و نقل عمومی:   استفاده از سامانه شماره 4 اتوبوس های تندرو BRT (پایانه جنوب - پارک وی) -  بزرگراه چمران،  نام ایستگاه:   نمایشگاه بین المللی تهران

نزدیکترین ایستگاه های مترو:   خط یک:  تجریش - میرداماد - شهید حقانی.    خط چهار: توحید