ضوابط و مقررات نمايشگاه بين المللى

ضمن عرض تشكر از مشاركت آن مجموعه محترم نسبت به حضور در دومين نمايشگاه بين المللى توانمندى روستائيان و عشاير ، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي نمايد كه عدم مطالعه كامل مقررات نمايشگاهها از سوی شرکت کنندگان محترم همواره باعث بروز پاره اي مشكلات در امر برپايي نمايشگاه مي شود كه ناشي از عدم آگاهي ایشان از قوانين و ضوابط مصوب و مصرح در اين خصوص مي باشد. لذا از كليه متقاضيان محترم تقاضا مي شود قبل از تكميل نمودن فرم ثبت نام و حضور در نمايشگاه اين مقررات را بطور كامل و دقيق مطالعه فرمايند. تكميل و تحويل فرم ثبت نام از سوي شركت كننده به برگزاركننده بدين معني تلقي ميشود كه متقاضي مشاركت در نمايشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهي كامل از قوانين موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمايشگاه اقدام نموده است. لذا مسئوليت هرگونه اقدام يا ناهماهنگي كه به دليل عدم آگاهي از مقررات نمايشگاه از سوي شركت كنندگان صورت پذيرد بر عهده ايشان بوده و برگزاركننده از عواقب ناشي از آن مبرا مي باشد مقررات نمایشگاهی برای کلیه شرکت کنندگان محترم صرفنظر از متراژ غرفه ، میزان هزینه ای که برای مشارکت خود میکنند و یا ارزی یا ريالی بودن مشارکت ایشان لازم الاجرا است. لذا خواهشمند است تنها درصورت قبول آنها نسبت به ثبت نام در سايت نمايشگاه ، مشارکت و حضور در نمایشگاه اقدام فرمایید.

 

 بخش اول - ثبت نام در نمايشگاه و پرداخت هزينه اجاره بهاء غرفه

 ١. تمامی فرمهای لازم جهت مشارکت متقاضیان محترم بر روی وب سایت نمایشگاه موجود میباشد . لذا خواهشمند است با مراجعه به لینک های مختلف سایت فرمهای مربوطه را پرینت گرفته و پس از تکمیل و مهر و امضاء ، در مهلت تعیین شده آنها را به ستاد نمایشگاه تحویل فرمایید.

٢. برگزارکننده در پذیرش یا رد درخواستها اختیار تام دارد.

٣. مقتضي است كل هزينه مشاركت بر اساس فضاي مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعلام شده پرداخت و رسيد آن به همراه فرمهاي درخواست مشاركت به برگزاركننده تحويل گردد.

٤. واگذاری مكان غرفه براساس اولويت ثبت نام ميباشد . بدين معني كه متقاضياني كه سريعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزينه مشاركت خود اقدام نمايند ، به هنگام واگذاری غرفه بر سايرين تقدم خواهند داشت.

٥. لطفاً قبل از تاييد مشاركت از سوي برگزاركننده نسبت به واريز وجوه اقدام ننماييد . واريز وجه ثبت نام قبل از تأييد برگزاركننده هيچگونه حقي را براي واريز كننده ايجاد نمي كند.

٦. پس از تعیین محل غرفه ، برگزارکننده نسبت به رزرو غرفه مذکور و صور پیش فاکتور جهت واریز وجه ثبت نام اقدام مینماید. پیش فاکتور صادره تا مهلتی که در آن قیده شده معتبر بوده و پس از آن در صورت عدم واریز وجوه مقرر، برگزارکننده هیچگونه تعهدی جهت حفظ غرفه برای متقاضی نداشته و نسبت به واگذاری آن به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

٧. براساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان، ٩% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.

٨. در صورتی که براساس اعلام مراجع موثق ، متقاضی ثبت نام ، در هر نمایشگاه دیگری سابقه تخطی از مقررات و یا عدم تسویه حساب کامل در نمایشگاهی را داشته باشد ، برگزارکننده میتواند در هر مرحله ای از ثبت نام و حتی در صورت پرداخت هزینه مشارکت ، ثبت نام متقاضی را لغو و وجوه پرداختی را مسترد نماید .

٩. درصورت پرداخت وجه مشاركت بصورت چك، تنها چك شركت متقاضي قابل پذيرش بوده و برگزاركننده از پذيرفتن چك اشخاص و يا چك ساير افراد حقیقی یا حقوقی معذورميباشد.

١٠. درج مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط برگزارکننده انجام خواهد شد. این امر اجباری بوده و شرکت کنندگان محترم به منظور گردآوری مجموعه ای پربار و مفید ملزم به ارائه به موقع اطلاعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بطور کامل میباشند.

١١. اطلاعات تكميل شده توسط شركت كنندگان در فرم کتاب به همان صورت در كتاب نمايشگاه درج مي شود و در صورت نقص يا عدم صحت آنها مسئوليتي متوجه برگزاركننده نخواهد بود.

١٢. درخواست اعمال هر گونه تغييري در مندرجات فرم ثبت نام يا ساير فرمها، تنها بصورت مكتوب از سوي شركت كننده امكانپذير خواهد بود.

 

 بخش دوم – ضمانت انجام مقررات نمایشگاه

 ١٣. تمامی شرکت کنندگان محترم صرفنظر از اینکه غرفه با تجهیزات یا خودساز انتخاب مینمایند میباید به همراه فرم ثبت نام خود ، یک فقره چک ضمانت اجرای مقررات ( که پس از امضاء فرم ثبت نام به منزله تعهد ایشان خواهد بود) به ستاد نمایشگاه تحویل نمایند . موارد تضمین عمدتاً شامل تضمین رعایت قوانین ارزی ريالی ، مقررات غرفه سازی و تخریب به موقع غرف خودساز و خروج تجهیزات و ضایعات غرفه ها ، جبران خسارتهای احتمالی به سازه و تأسیسات نمایشگاه ، تضمین پرداخت بدهی های باقی مانده و موارد مشابه میباشد. مبلغ وجه تضمین ، به ازاء هرمترمربع فضای ريالی ٠٠٠/٥٠٠/٧ ريال میباشد که بخش عمده این وجه ، مربوط به رعایت مقررات ارزی ريالی نمایشگاه است . بنابراین شرکت کنندگانی که فقط فضای ارزی درخواست مینمایند از ارائه این مبلغ معاف میباشند ولی میباید بابت تضمین سایر مقررات و تأمین مبلغ خسارات احتمالی چک تضمینی به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال به ازاء هر مترمربع غرفه ارزی خود به ستاد تحویل نمایند . ضمناً در متن چک تضمین فقط عبارت در "وجه ستاد برگزارى نمايشگاه توانمندى روستائيان و عشاير" درج شده و از ذکر عباراتی نظیر "بابت تضمین" یا "بابت مشارکت" و امثالهم خودداری گردد درغیر این صورت مورد قبول نبوده و عودت میگردد . بدیهی است پس از پایان نمایشگاه و در صورت انجام تسویه حساب کامل توسط شرکت کننده چک تضمین مسترد خواهد گشت.. با توجه به اینکه این تضمین بابت ضمانت اجرای کامل تمامی مقررات نمایشگاه است لذا صرفاً باید از سوی شرکت کننده در نمایشگاه (فقط چک شرکت) صادر گردد و چک پیمانکار غرفه سازی یا چک شخص قابل قبول نمیباشد .

به موجب امضاء فرم ثبت نام ، شرکت کننده برگزارکننده را مجاز مینماید تا درصورت هرگونه عدول از مقررات  یا ایراد خسارت که مستلزم پرداخت هزینه یا جریمه ای از سوی غرفه دار باشد از محل این چک برداشت نماید . بدیهی است هرگونه همکاری بعدی ستاد با شرکت کنندگان اعم از واگذاری غرفه و صدور مجوزهای لازم ، منوط به دریافت چک تضمین خواهد بود .

 

بخش سوم - ضوابط مربوط به عرضه و نمايش كالاهای نمايشگاهی

 ١٤. فقط كالاهايي مجاز به ارائه در نمايشگاه مي باشند كه در چارچوب موضوع نمايشگاه تعريف شده و در قالب پروفايل كالايي در اختيار شركت كنندگان قرار ميگيرد.

١٥. ارائه گواهی استاندارد برای کالاها و محصولاتی که از سوی سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباری هستند الزامی است.

١٦. فروش مستقيم كالا ها در محل غرفه در سالن هاى سرپوشيده  و در ايام برپايي نمايشگاه ممنوع مي باشد. لیکن بازاريابي كالا يا خدمات و صدور فاکتوردر محل نمايشگاه و تحويل آنها در محل فروشگاه يا شركت بلامانع است.

١٧. كالاهاي مورد ارائه در نمايشگاه و نیز عرضه اقلام تبليغاتي مانند پوستر ، بروشور، كاتالوگ ، عكس ، فيلم و... مربوط به كالاهاي خارجي كه در آنها از تصاوير مغاير با شعائر اسلامي استفاده شده است در محل غرفه ممنوع  مي باشد.

 

 بخش چهارم - ضوابط و نحوه محاسبه هزينه ارزي يا ريالي غرفه ها

 ١٨. در صورتي كه نمايش كالا با برند یا نام ایرانی که توسط واحد توليدي صنعتي داراي پروانه بهره برداري و گواهي فعاليت صنعتي، كارت شناسايي كارگاه معتبر و يا واحد توليدي صنفي داراي پروانه صنفي توليدي در داخل کشور یا مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصای تولید میگردد صورت پذیرد كالا ايراني محسوب و هزينه ها به صورت ريالي دريافت ميگردد. ارائه مدارک معتبر در این خصوص ضروری است.

١٩. کالاهایی که با مشخصات مندرج در بند فوق تحت لیسانس یا محصول مشترک کشورهای خارجی ، در داخل کشور یا مناطق آزاد تجاری تولید و با نام ایرانی ارائه میگردند ایرانی محسوب شده و هزینه ها به صورت ریالی دریافت خواهد شد . ليكن در صورتي كه با مارک خارجی تبلیغ گردند هزینه های مربوطه به صورت 70% ریالی و30% ارزی محاسبه خواهد شد.

٢٠. کالاهایی که با مارک خارجی ثبت شده و براساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید میگردد و دارای مجوزهای مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیأت دولت میباشند ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ريالی خواهند بود.

٢١. نمایش نمونه کالای خارجی به منظور کالای تولید داخل ، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط ، درصورت تجمیع نمونه در حداقل فضا (به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی آن ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ريالی میباشد. در اين حالت بايد مارك كالاي خارجي پوشانده شود .

٢٢. عرضه هرگونه كالاي خارجي و تبلیغ واردات کالا به هر نحو و يا حتي نمايش پوستر، بروشور، کاتالوگ ، فيلم يا عكس کالا یا شرکت خارجی و بطور كلي هرگونه تبليغ براي كالاي خارجي صرفنظر از نحوه ورود آن به كشور و حتي در صورتيكه شركت عرضه كننده كالا ايراني باشد، خارجي محسوب شده و هزينه غرفه كلاً بصورت ارزي محاسبه مي شود.

٢٣. درج هرگونه نام یا لوگوی خارجی در داخل بروشور، کاتالوگ کالا ، کارت ویزیت شرکت یا سایر اقلام چاپی و همچنین اشاره به این نکته که در تولید بخشی از کالا از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده شده ، حتی در صورتی که کالا یا خدمات معرفی شده در غرفه تمامی ویژگیهای غرفه ريالی را دارا باشد موجب خواهد شد که حداقل بخشی از فضای غرفه ارزی محاسبه گردد . لذا مقتضی است کاتالوگ ، بروشور و یا سایر اقلام تبلیغاتی خود را که قصد عرضه در نمایشگاه دارید ، پیش از تکثیروآماده سازی به مدیریت نمایشگاه ارائه و تأییدیه وی را دریافت نمایید ، درغیر این صورت مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود .

٢٤. وجود هرگونه آرم ، مارک ، برچسب و مشابه آنها برروی کالا یا دستگاهها که نشان دهنده ساخت دستگاه یا قطعاتی از آن در خارج از کشور باشد ، موجب ارزی شدن مبنای محاسبه غرفه خواهد بود . ضمناً چنانچه هیچگونه مارکی برروی دستگاه یا کالا وجود نداشته باشد ، باید مدارک مستند مبنی بر تولید داخل بودن کالا یا دستگاه ارائه شود در غیر این صورت کالای مربوطه خارجی محسوب میشود .

٢٥. تبليغ نمايندگي انحصاري و رسمي شركتهاي خارجي به هرصورت مشمول پرداخت هزينه ها به صورت ارزي ميباشد . ضمناً شركتهايي كه نمايندگي انحصاري يك يا چند شركت خارجي را عهده دار مي باشند بايد گواهي نمايندگي خود را كه به تأييد شركت خارجي اصلي رسيده است به هنگام ثبت نام به برگزاركننده ارائه دهند، در غير اينصورت و در صورت ارائه همان كالا توسط شركتهاي ديگر اعتراضي از سوي شركت نماينده پذيرفته نخواهد بود.

٢٦. مشارکت شرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ، پیمانکاری طرح و اجرا، طراحی سیستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه کالا و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ريالی میباشد . درغیر این صورت مشمول پرداخت هزینه به صورت 30 درصد ارزی و 70 درصد ريالی خواهد بود .

٢٧. مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری درصورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ريالی میباشد .

٢٨. مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ، مجله ، بولتن ، ویژه نامه ، آگهی نامه ، و امثالهم که با تبلیغ توأمان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر میگردند ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ريالی میباشد . بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی خارجی شرکتهای خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات (از طریق نصب بنر، پخش فیلم ، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ....) ممنوع میباشد .

٢٩. معرفي خلاقيتهاي فني و نرم افزاري (اتوماسيون) درصورت عدم تبليغ شركتهاي خارجي (به صورت پوستر، بروشور و يا كالا) به صورت ريالي محاسبه ميشود.

٣٠. محصولات خارجی وارد شده در کشور به صورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کالای ایرانی (با نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم درج تحت لیسانس) ، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته میشود ، به میزان فضای اشغال شده مشمول پرداخت هزینه به صورت 70 درصد ارزی و 30 درصد ريالی میباشد .

٣١. در صورتي كه جهت معرفي كالا يا نوع فعاليت شركت تولیدی داخلی ، نياز به استفاده از ماشین آلات یا دستگاه خاص خارجي صرفاً بعنوان ابزار كار وجود داشته باشد چنانچه مارك دستگاه خارجي پوشانده شده و قابل رؤيت نباشد و هدف تبليغ مارك شركت خارجي نباشد ، هزينه مشاركت ريالي محاسبه ميشود.

٣٢. شرکتهای تولیدی بازرگانی ایرانی که به منظور نمایش کالای تولید داخل و نیز کالای خارجی به ارائه توأمان کالای ایرانی و خارجی میپردازند ، میباید کالاها یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضایی کاملاً متمایز و در متراژ تفکیک شده (با ابعاد استاندارد)از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ 12 مترمربع عرضه نمایند . بدین منظور ضروری است که بین این دو قسمت بوسیله جداکننده کاملاً مشخص نظیر پانل ، زنجیر، دیواره و چیزی مشابه آنها یک مرزبندی مشهود و واضح انجام پذیرد تا امکان تعیین دقیق متراژ هر قسمت فراهم باشد . درغیر این صورت کل فضای غرفه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد و فقط نظر کمیته ارزی ریالی ملاک تعیین متراژ ارزی در اینگونه غرفه ها خواهد بود .

٣٣. متراژ دفتر يا محل پذيرايي(VIP) در غرفه های ارزی یا بخش ارزی غرفه های ارزی ريالی ، بصورت ارزي محاسبه میشود.

٣٤. چنانچه نمايش كالا توسط واحد توليدي داخلي (با ارائه مدارك كافي) انجام مي شود درصورتيكه قسمتي از كالا يا مواد اوليه آن خارجي باشد ولي اصل كالا با مارك ايراني معرفي و تبليغ شود (مونتاژ) به شرط عدم تبلیغ برای قسمتهای خارجی ، كالا ايراني محسوب شده وهزينه ها بصورت ريالي دريافت ميگردد. ليكن درصورت نمايش یا تبلیغ قطعات خارجي آن كالا به طور منفصل بصورت ارزي محاسبه خواهد شد.

٣٥. معرفي خدمات پس از فروش كالاهاي خارجي توسط نمايندگان مجاز داخلي (با ارائه پروانه صنفي و معرفي نامه كتبي از شركت مربوطه) مشروط بر عدم نمایش کالا یا قطعات منفصله شرکت خارجی در داخل غرفه ، مشمول پرداخت هزینه به صورت 30% ارزي و 70% ريالي میباشد . بديهي است نمايش كالا و قطعات منفصل مربوطه در اينگونه غرفه ها ممنوع مي باشد.

٣٦. پس از افتتاح نمايشگاه و در ایام برپایی آن ، تمامي غرفه هاي داخلي از سوي کمیته ارزی ريالی شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران به منظور رعايت ضوابط ارزي و ريالي مورد بازديد قرار خواهد گرفت. در صورتيكه کمیته مذكور، هرگونه موردی را مبنی بر انجام تبليغات خارجي و يا عرضه كالاهاي خارجي در غرف داخلي گزارش نمايد، شركت مربوطه اكيداً موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزي غرفه خود بر اساس گزارش کمیته فوق الذكر و انجام تسويه حساب كامل تا قبل از پايان نمايشگاه مي باشد.

٣٧. كليه شركت كنندگاني كه با اطلاع از مقررات ذكر شده فوق در بخش داخلي شركت نموده و هزينه غرفه خود را به صورت ريالي يا ارزي ـ ريالي پرداخت مينمايند ملزم به تكميل و مهر و امضاء تعهدنامه ارزي كه در پشت فرمهاي ثبت نام درج شده ميباشند . باتوجه به اينكه ضوابط مشاركت ارزي و ريالي شركت كنندگان محترم در اين مقررات به تفصيل ذكر شده است، عدم رعايت آنها قابل توجيه نبوده و ذكر آگاهي نداشتن از اين موضوع قابل پذيرش نمي باشد.

 

بخش پنجم - امور فني و ساخت و ساز غرفه ها

 ٣٨. حداقل متراژ غرفه هاي پيش ساخته با تجهيزات ١٢مترمربع ، حداقل متراژ فضاي بدون ساخت غرفه ٢٤ متر مربع و حداقل متراژ فضاي باز ٣٠ متر مربع مي باشد.

٣٩. غرفه هاي پيش ساخته با تجهيزات متعارف در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد. تجهيزات متعارف شامل پانل بندي اطراف، موكت كف، پيشاني نويسي، يك عدد پريز برق، روشنايي (3عدد لامپ100 وات یا یک عدد پروژکتور) ١ عدد ميز و ٢ عدد صندلي به ازاء هر ١٢ مترمربع ميباشد.

٤٠. به غرفه هاي بدون پيش ساخته (خودساز) تنها زمين غرفه تعلق خواهدگرفت و تأمين تمامي وسايل ساخت و دكوراسيون و نيز تجهيزات داخل غرفه برعهده شركت كننده خواهدبود.

٤١. شركت كنندگاني كه فضاي بدون غرفه سازي (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به ساخت و تجهيز غرفه خود مي نمايند بايد شركت پيمانكار غرفه سازي خود را حداكثر ٢٠ روز قبل از نمايشگاه كتباً به برگزار كننده معرفي نمايند. بدون معرفي كتبي غرفه ساز، امكان همكاريهاي بعدي از سوي برگزاركننده با وي مقدور نخواهد بود. لطفاً زمان ذکر شده را حتماً مد نظر قرار دهید تا در صورتی که نیاز به انجام تغییراتی در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصلاحات وجود داشته باشد . نقشه غرفه سازی باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص ابعاد غرفه (طول، عرض و ارتفاع) ، مصالح به کار رفته در آن، انشعاب برق ، نوع کف سازی و سایر اطلاعات مورد نیاز باشد.

٤٢. شركت كنندگان محترم مي بايد تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پيمانكار خود گوشزد نمايند. بديهي است با توجه به اينكه برگزاركننده هيچگونه ارتباط حقوقي با پيمانكاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تأسيسات و تجهيزات سالن از سوي پيمانكار غرفه سازي يا رعايت نكردن ضوابط و مقررات جاري توسط وي، شركت كننده اصلي مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ضمناً عدم رعايت و اجراي ضوابط فني كه از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تدوين شده مشمول جريمه ميگردد كه جدول میزان آنها در لینک فرم های مشارکت - سایر فرم های ضروری موجود است و در صورت بروز تخلف ، پرداخت جرائم مربوطه توسط شركت كننده الزامي خواهد بود.

٤٣. شركت كنندگاني كه رأساً مبادرت به ساخت غرفه مي نمايند ، لازم است فرم تعهدنامه و تأییدیه غرف خودساز را از وب سایت نمایشگاه ( لینک فرمهای مشارکت - سایر فرمهای ضروری ) برداشته و پس از تکمیل به همراه سه سري كامل از نقشه ساخت و ساز غرفه را كه در آن طول ، عرض وارتفاع غرفه ، جنس سازه ، نوع كف سازي و ارتفاع آن و ساير مختصات فني لازم ذكر شده باشد ، به انضمام نقشه انشعاب برق حداكثر تا ٢٠ روز قبل از افتتاح نمايشگاه به برگزار كننده تحويل نمايند. در صورت عدم تطبيق نقشه با ضوابط فني نمايشگاه و امكانات و تأسيسات سالنها، تغييراتي در نقشه اعمال خواهد شد كه رعايت آنها ضروری مي باشد.

٤٤. براي غرفه هاي موضوع بند فوق انشعاب برق فقط تا محل نزديكترين پست برق سالن تأمين ميشود ، لذا ضروري است غرفه داران محترم نسبت به تهيه كابل برق به متراژ لازم، تابلو برق، فيوز و ديگر ملزومات مورد نياز خود اقدام نمايند.

٤٥. برابر دستور العمل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، طرح تمامی غرفه های خودساز می باید از سوی یک نفر مهندس ناظر به تأیید رسیده و در فرم تعهدنامه و تأییدیه غرف خودساز نیز در محل تعیین شده امضا و مهر مهندس ناظر درج گردد. فرمهایی که فاقد امضا و مهر مهندس ناظر باشد قابل بررسی و تأیید از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه نمی باشد.

٤٦. برای غرف خودساز، ورود هرگونه تجهيزات غرفه سازي به داخل نمايشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاري نمايشگاه مي باشد. در صورت تأييد نقشه ها توسط ستاد ، مجوز ساخت و ساز به متقاضي ارائه خواهد شد.

٤٧. انجام هرگونه ساخت و ساز در غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده ساخته ميشود و یا اجرای دکوراسیون و كف سازي و نظاير آن در این غرفه ها مجاز نبوده و مجوزی جهت ورود مصالح و وسايل غرفه سازي (چوب ، نئوپان ، سازه و...) برای اینگونه غرفه ها صادر نمیشود .

٤٨. شرکت کنندگانی که رأسا اقدام به غرفه سازي ميکنند لازم است فرم درخواست برق را از لینک فرم های مشارکت - سایر فرم های ضروری برداشته و پس از تکمیل و اخذ تأییدیه از ستاد نمایشگاه ، آنرا به واحد برق مديريت ساختمان و تاسيسات نمايشگاه بين المللي واقع در ساختمان معاونت نمايشگاهي، طبقه همكف، واحد برق تحويل نمایند تا نسبت به داير نمودن انشعاب برق متقاضيان اقدام گردد.

٤٩. در صورت نمایش ماشین آلات سنگین و حجیم یا مرتفع که ورود آنها به داخل سالن نیاز جرثقیل دارد و نیز ماشین آلات با توان مصرفی زیاد که جهت نمایش طرز کار آنها نیاز به برق ٣فاز با آمپر بالا هست ، مراتب باید به هنگام ثبت نام و قبل از جانمایی به برگزار کننده اعلام گردد .

٥٠. آخرين زمان صدور مجوز ساخت و ساز، یک هفته قبل از افتتاح نمايشگاه می باشد و پس از آن به هیچوجه امکان صدور مجوز ساخت و ساز وجود نخواهد داشت .

٥١. استفاده از هرگونه مصالح ساختماني نظير گچ ، سيمان ، ماسه بادي ، ماسه ، پوكه ، شن ، سنگ ريزه ، خاك رس ، تيغه گچي ، بلوك و نظاير آنها و نيز آهن آلات خام ،‌ نئوپان ، ام دي اف و چوب برش نخورده (خام) و همچنين دستگاه برش ، اره ديسكي ، دستگاه جوش(بالاتر از ٥٠ آمپر) ، پمپ باد (بالاتر از ٢٠ ليتر) ، پيستوله رنگ پاشي و ابزار و ادوات مكمل يا مشابه آنها جهت ساخت غرفه اکیداً ممنوع بوده و شركت كنندگان تنها ميتوانند از سازه هاي آماده و سبك استفاده نموده و يا قالب ،‌ اسكلت و سازه ها را از قبل در محل كارگاه شركت يا كارگاه غرفه سازي آماده و در محل غرفه فقط آنرا مونتاژ نمايند.

٥٢. پرسنل غرفه سازی حتماً می باید اصول ایمنی را رعایت نموده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار میباشد استفاده نمایند . همچنین به کارگیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده و ضروری است از بکارگیری افراد غیر متخصص و بی تجربه خودداری گردد.

٥٣. ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی در سالنهای مختلف متفاوت است . لذا حتماً به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هر سالن دقت كافي بفرماييد .

٥٤. در صورتي كه ساخت غرفه در دو طبقه انجام مي پذيرد ، مراتب باید حداقل ٢٠ روز قبل بصورت مكتوب با ذكر ارتفاع و نوع كاربري طبقه دوم به برگزاركننده اعلام و پس از تأييد برگزار کننده به اجرا درآيد. در غير اينصورت چنانچه به هنگام اجراي طرح و ساخت غرفه مشكلي بروز نماید مسئوليتي متوجه برگزار كننده نخواهد بود. ضمناً طبقه فوقانی نباید بیشتر از ٥٠% مساحت غرفه باشد و به هیچ وجه مسقف نباشد. هزینه اجاره بهاء نیم طبقه دوم بر مبنای پنجاه درصد هزینه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه واخذ می گردد.

 ٥٥. در غرفه های یک طبقه نیز در صورت ضرورت مسقف شدن لازم است حداکثر ٣٠% غرفه مسقف شده و طراحی آن و متریال استفاده شده به صورت مشبک یا راه راه باشد تا عملکرد سنسورهای حسگر و چشمی اعلام حریق داخل سالن اختلال ایجاد نکند.

٥٦. به منظور افزایش ضریب امنیتی غرفه ها ، ضروری است امکان رویت تمامی قسمتهای داخلی غرفه اعم از انباري ،‌ آبدارخانه ،‌ دفتر و غيره فراهم باشد . ساخت هر قسمت از غرفه به شکلی که داخل آن قابل رویت نباشد مشول جریمه خواهد بود.

٥٧. شركتهاي غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأكيد نمايند كه جهت استفاده از انشعاب برق و آب و يا هرگونه ملزومات ديگر مراتب را فقط با مدير سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوي برق سالن، كابلها، لوله هاي آب، شير آتش نشاني و ساير امكانات سالن بدون هماهنگي با مدير سالن خودداري نمايند. بديهي است در صورت ورود خسارت به تجهيزات فوق توسط شركت كننده يا پيمانكار ساخت و ساز غرفه، جبران خسارت مربوطه بر عهده شركت كننده خواهد بود. مدير سالن از زمان تحويل سالن تا پايان نمايشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود. نام مدير سالن و شماره تلفن همراه وي در محل ورودي هاي سالن نصب خواهد شد.

٥٨. با توجه به اينکه روز آخر قبل از افتتاح فقط براي چيدمان و تزئين داخلي غرفه ها و كارهاي نهايي و تكميلي در نظر گرفته شده، هرگونه برشکاري، سمباده زني و کلا" اقداماتي که موجب پراکنده شدن گرد و خاک و سرايت آنها به غرفه هاي مجاور گردد، اعتراض ساير غرفه داران را به همراه داشته و ممنوع ميباشد . لذا اين گونه عمليات بايد حداکثر تا ساعت ٢٢، دو شب قبل از افتتاح به اتمام برسد.

٥٩. با توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش نشانی به تمام نقاط سالنها ، هیچیک از وسایل غرفه سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاور دیوار قرار گیرد لذا وجود اینگونه اقلام در پشت غرفه های کناره سالنها ، مشمول جریمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالن میباشد .

٦٠. مقتضی است تا ساعت ١٨ روز قبل از افتتاح آماده سازي غرفه و چيدن كالاها و تخليه اقلام اضافي غرفه ها به پایان برسد در غير اينصورت و چنانچه اداره حراست نمايشگاه اقدام به بستن سالنها نمايد هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزار كننده نبوده و متأخرین میباید به محض اعلان مسئولين حراست، باقيمانده وسايل غرفه سازي خود را از سالن تخليه و سريعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمايند.

٦١. ریختن مصالح اضافی و نخاله در فضای باز اطراف سالن اكيداً ممنوع است . زباله های کوچک فقط در سطلهای زباله بیرون از سالن و نخاله های بزرگ مانند تکه های چوب و نئوپان ، سنگ، قطعات فلزی و مانند اینها باید حتماً به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یابد . در صورت عدم رعایت این نکته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات ، واحد متخلف مشمول جریمه خواهد شد.

٦٢. در صورتيكه ساخت و ساز غرفه توسط شركت كننده انجام مي پذيرد و چنانچه ارتفاع غرفه بالاتر از غرفه هاي مجاور باشد، ضروري است كه قسمتهاي پشت سازه ها به ويژه نئوپان، چوب و شبكه هاي آهني ، رنگ آميزي و يا با دكور مناسب پوشانيده شود تا موجب بد منظره شدن غرفه هاي مجاور نگردد. ضمناً بر روي قسمتهاي پشت كار كه مشرف به حريم غرفه هاي مجاور مي باشد نوشتن تبليغات يا نام شركت مجاز نخواهد بود.

٦٣. با توجه به اينكه امكانات آبرساني در همه نقاط سالنهاي نمايشگاهي وجود ندارد لذا در صورت نياز به انشعاب آب (غيرآشاميدني) جهت نمايش يك دستگاه خاص، لازم است فرم درخواست انشعاب آب از لینک فرم های مشارکت - سایر فرم های ضروری تهیه و تکمیل گردد . فرم مذکور نیز میباید به تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه رسیده و سپس به واحد آبرسانی واقع در طبقه زیرین ساختمان اداری در محوطه محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تحویل گردد . ضمناً تنها در صورت وجود امکانات فنی لازم در سالن ، انشعاب آب برقرار میگردد

٦٤. غرفه سازان محترم توجه داشته باشند که جهت نصب پايه ها و سازه هاي غرفه خود از سوراخ کردن زمين غرفه و ديوار اطراف آن و همچنين فضاي باز نمايشگاه اجتناب ورزند و زیر ستون های غرفه سازی به ویژه در فضای باز حتماً صفحه گذاری نمایید. ايراد خسارت به زمين و ديوار محوطه نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه خواهد بود که بر اساس اعلام مديريت ساختمان شرکت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تا قبل از پايان نمايشگاه اخذ ميگردد . (جدول خسارات در وب سایت نمایشگاه موجود است) ضمناً در صورت ایراد هرگونه خسارت به غرفه ها و يا وسايل و تجهيزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شركت كننده بوده و هزینه آن میباید براساس اعلام برگزارکننده، توسط شرکت کننده پرداخت گردد.

٦٥. در صورت عدم اتمام به موقع عمليات غرفه سازي از سوي شركتهايي كه رأساً ‌اقدام به ساخت غرفه خود مي نمايند و با توجه به اينكه اين تأخير موجب بروز مشكلات متعدد در امر برپايي نمايشگاه شده و چهره نمايشگاه را مخدوش مي نمايد، برگزار كننده مي تواند در اين خصوص نسبت به عملكرد شركت كننده ادعاي خسارت نمايد.

٦٦. به هنگام ثبت نام بابت هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی کارکنان هر غرفه و نیز برق مصرفی برای غرفه های داخلی مبلغ سی هزار ریال و برای غرفه های خارجی 2 یورو به ازاء هر مترمربع دریافت میشود.

 

 بخش ششم – ضوابط انصراف از مشاركت و يا كاهش فضاي رزرو شده

 ٦٧. كاهش متراژ و يا انصراف از مشاركت مي بايد حداکثر تا ٣٠ روز قبل از افتتاح نمايشگاه رسماً و بصورت مكتوب به برگزاركننده اعلام گردد . در اينصورت پس از كسر ١٠% از مبالغ واريزي، برگزاركننده نسبت به استرداد مابقي اقدام خواهدنمود.

٦٨. در فاصله زماني كمتر از ٣٠ روز تا زمان افتتاح، به هيچ وجه درخواست انصراف پذيرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصيص يافته در نمايشگاه هيچگونه وجهي مسترد نشده و برگزاركننده مجاز ميباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضي اوليه و به منظور پیشگیری از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمایشگاه ، (چه به صورت رایگان و چه درقبال دریافت وجه غرفه) به سايرين واگذار نمايد . لذا از شركت كنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامي جوانب و شرايط كاري خود را به درستي سنجيده و پس از حصول اطمينان از امكانات و مقدورات خود نسبت به مشاركت در نمايشگاه اقدام نمايند تا از بروز مسائلي كه بر روند اجرايي نمايشگاه بويژه در روزهاي نزديك به افتتاح آن ، تأثير منفي باقي مي گذارد جلوگيري شود. ضمناً کاهش فضا در فاصله زمانی کمتر از ٣٠ روز تا افتتاح نمایشگاه امکانپذیر نمی باشد.

٦٩. شركت كنندگاني كه در فاصله كمتر از ٣٠ روز به افتتاح نمايشگاه ثبت نام نمایند نيزدر صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.

 

بخش هفتم- واگذاري و چيدمان غرفه ها

 ٧٠. تعيين محل غرفه ها و نحوه واگذاري آنها تماماً بر عهده برگزاركننده می باشد. حتي بعد از دريافت نقشه محل غرفه و رويت آن توسط شركت كننده، اين احتمال وجود دارد كه برگزار كننده به هنگام تحويل غرفه، بنا به دلايل گوناگون ناگزير از جابجايي و تغيير مكان غرفه تخصيص يافته باشد . در اينصورت برگزار كننده تلاش خواهد نمود تا غرفه جديد واگذار شده حتي المقدور با همان ابعاد قبلي به متقاضي تحويل گردد.

٧١. مطابق روال معمول نمايشگاهها، برگزار كننده موظف است نقشه محل استقرار غرفه شركت كنندگان را تا يكماه قبل از افتتاح نمايشگاه به ايشان ارائه نمايد، ليكن در صورتي كه امكان تعيين مكان غرفه قبل از موعد ذكر شده وجود داشته باشد، برگزار كننده با رعايت ضوابط بند ٧٠، اين همكاري را با متقاضي به عمل آورده و در صورت امكان، متقاضي ميتواند در انتخاب مكان غرفه خود اعمال نظر نمايد.

٧٢. قرار گرفتن ستون در بعضي از غرفه ها اجتناب ناپذير است. بديهي است تلاش خواهد شد كه تا حد امكان در غرفه هاي كمتري ستون قرارگيرد، ليكن در هرصورت و با توجه به مختصات هر سالن، در تعدادي از غرفه ها ستون نيز قرار خواهد گرفت که محل قرارگيري آن برروي نقشه مشخص شده است. لذا در صورت قرارگرفتن ستون در داخل يا جلوي غرفه ، لطفاً به هنگام طراحي و ساخت غرفه به اين نكته و نيز ابعاد ستونها دقيقاً‌ توجه نموده و ضمنا ًاز هر گونه رنگ آمیزی ستون و تابلوی برق نصب شده بر روی آن خودداری فرمایید.

٧٣. برابر دستورالعمل صادره از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران، سالنهاي تحت پوشش از ٣ روز قبل از افتتاح در اختيار برگزار كننده قرار ميگيرد . لذا لازم است شركت كنندگان محترم بويژه كساني كه راساً نسبت به ساخت غرفه اقدام مي كنند تداركات لازم و ساخت و سازهاي اوليه غرفه خود را از قبل مهيا نمايند تا در فاصله كوتاه موجود امكان آماده سازي مناسب غرفه فراهم باشد.

٧٤. غرفه هاي پيش ساخته كه توسط برگزار كننده احداث ميشود، يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه به غرفه داران تحويل داده خواهد شد.

٧٥. ورود هرگونه وسيله نقليه جهت تخليه بار و كالا به داخل سالنها ممنوع بوده و از محل ورودي سالنها تا محل غرفه ، هرگونه كالا يا وسيله فقط ميتواند توسط چرخ دستي و يا توسط كارگران حمل شود . ضمناً در ايام قبل از افتتاح نمايشگاه كه زمان آماده سازي غرفه ها ميباشد فقط ورود وانت و كاميون حامل تجهيزات غرفه سازي صرفاً با مجوز ذكر شده در بند ٤٥ به محوطه مجاز بوده و ورود خودروهاي شخصي به محوطه اكيداً ممنوع ميباشد.

٧٦. واگذاري غرفه به ديگران و يا شراكت با ساير واحدها مجاز نبوده و مشمول جریمه میگردد.

٧٧. ورود و تخليه كالاها همراه با جرثقيل تا جلوي درب سالنها و يا در محوطه باز بلامانع ميباشد ولي پس از اتمام ايام نمايشگاه ، جابجايي و خروج كالاها از سالنها و محوطه باز ( جهت حفظ ايمني كالاهاي ساير مشاركت كنندگان و محيط نمايشگاه ) صرفا"توسط پيمانكار مستقر در محل نمايشگاه انجام خواهد شد.

٧٨. رعايت حريم غرفه ها الزامي است. قراردادن كالاها يا دستگاهها خارج از حريم قانوني غرفه و حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضاي راهروها يا فضاي پشت غرفه ها ـ حتي فضاهاي خالي و غيرقابل استفاده ـ مشمول جريمه و در صورت عدم توجه منجر به تعطيلي غرفه خواهد شد.

٧٩. نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده برگزاركننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد بود . لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضايت غرفه دار به كلي ممنوع ميباشد . ضمناً نظافت و پاكسازي محوطه بر عهده برگزاركننده مي باشد.

٨٠. در صورت تقاضاي وسايل يا تجهيزات اضافي جهت غرفه ها هزينه مربوطه بطور جداگانه اخذ خواهد شد.

٨١. لطفا" توجه داشته باشيد كه تعداد متعارف ميز و صندلي درهر غرفه ، ٢ عدد صندلي و ١ عدد ميز به ازاء هر ١٢ مترمربع ميباشد (فقط براي غرفه هاي ساخته شده توسط برگزاركننده) و اضافه برآن مشمول پرداخت هزينه خواهد شد . لذا خواهشمند است به مسئولين غرفه خود يادآوري نماييد كه از برداشتن ميز و صندليهاي بدون صاحب خودداري نمايند.

٨٢. مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوي متقاضي درخصوص خود ساز یا پیش ساخته بودن غرفه ، ملاك اقدامات بعدي قرار ميگيرد. متراژ قيد شده در فرم ثبت نام و همچنين نوع غرفه از نظر با تجهيزات يا بدون تجهيزات بودن آن تنها براساس مندرجات فرم ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت . لذا پس از تحويل غرفه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با آنچه كه در فرم ثبت نام خود قيد نموده اید ، بلافاصله مراتب را به ستاد نمايشگاه اعلام فرماييد.

٨٣. چنانچه درخواست اوليه متقاضي ،‌ غرفه همراه با ساخت و تجهيزات باشد حداكثر تا ده روز قبل از افتتاح نمايشگاه امكان تغيير و عدم تجهيز آن وجود دارد . در غیراين صورت هزينه غرفه سازي كه قبلاً از شركت كننده اخذ شده بود مسترد نميگردد .

٨٤. حتما" پس از تحويل غرفه خود ، متراژ آنرا اندازه گيري نماييد ، هرگونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در2 روز اول نمايشگاه قابل طرح و بررسي بوده و پس از آن مردود مي باشد.

٨٥. چنانچه بدليل حجم يا ابعاد كالا یا ماشين آلات نمایشی ، هرگونه افزايشي از سوي شركت كننده ـ به ویژه در غرف خودسازـ در متراژ غرفه ايجاد شود جزو فضاي غرفه و بعنوان بدهي محسوب شده و قبل از خاتمه نمايشگاه مي بايد نسبت به پرداخت هزينه اضافه متراژ اقدام گردد. ضمن آنکه تجاوز به حریم راهروها علاوه بر هزینه معمول فضای اشغال شده ، مشمول جریمه نیز خواهد شد .

 

 بخش هشتم- حفاظت و امنيت غرفه ها

  ٨٦. از سوي ستاد نمايشگاه يك نسخه فرم حراست ، مربوط به مسائل حفاظتي در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت كه لازم است توسط مديريت شركت مطالعه و مهر و امضا و به ستاد برگردانده شود . تنها پس از ارائه فرم مذكور به ستاد امكان تحويل كارتهاي شناسايي غرفه داران امكان پذير خواهد بود.

٨٧. مسئوليت مراقبت و محافظت از غرفه و وسايل آن در ساعات برپايي نمايشگاه بر عهده شركت كننده مي باشد . پس از خاتمه كار نمايشگاه در هر روز نسبت به تخليه سالن ها و پلمب دربهاي ورودي اقدام شده و مسئوليت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات نمايشگاه خواهد بود؛ لذا لازم است مسئولين غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور يابند. هرگونه عواقب ناشي از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها مي باشد.

مسئوليت مراقبت و محافظت غرفه در فضاى باز نمايشگاهى كلا به عهده غرفه دار مى باشد و ستاد برگزارى نمايشگاه هيچ مسئوليتى در اين زمينه نخواهد داشت .

٨٨. استفاده يا نگهداري مواد آتش زا و كارتنهاي خالي در داخل سالن به ويژه پشت پانلها ممنوع مي باشد.

٨٩. بيمه آتش سوزي براي كليه شركت كنندگان اجباري مي باشد كه توسط برگزار كننده نسبت به انجام آن براي کل سالن تحت پوشش اقدام شده و هزينه آن به صورت جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد . ساير بيمه ها بصورت اختياري بوده و به غرفه داران محترم توصیه میشود نسبت به انجام بيمه هاي ديگر علاوه بر بيمه آتش سوزي اقدام نمايند .

٩٠. مسئوليت مفقود شدن وسايل يا كالاي داخل غرفه ها در ساعات داير بودن نمايشگاه كه حضور غرفه داران در محل غرفه الزامي است، برعهده غرفه داران مي باشد.

٩١. در صورت مفقود شدن وسايل يا كالاي داخل غرفه و يا بروز حادثه اي در محل غرفه، مراتب سريعاً به اطلاع مدير سالن و نگهبان سالن رسانيده شود تا با حضور نماينده حراست نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام گردد. پيگيري اين امر بر عهده شركت كننده ميباشد.

٩٢. درصورت نمايش اقلام ارزشمند و گرانقيمت كه سبك و كم حجم بوده و امكان به سرقت رفتن آنها وجود دارد، به غرفه داران محترم توصيه مي شود اينگونه اقلام را هر روزپس از پايان يافتن ساعت كار نمايشگاه با خود خارج نموده وروز بعد مجدداً به همراه بياورند.

٩٣. ساعت ورود بازديد كنندگان به داخل سالن، ٩ صبح هر روز مي باشد ليكن به منظور آماده سازي مجدد غرفه ها و نظافت سالن ها، هر روز از ساعت ٨/٣٠ صبح درب سالنها باز ميشود لذا مقتضي است از هر غرفه حداقل يك نفر از ساعت ٨/٣٠ جلو درب سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلي نظير فقدان يا سرقت کالاها جلوگيري شود، همچنين در صورت نياز به ورود کالا يا وسايل به داخل غرفه نيز تنها بين ساعت ٨/٣٠ تا ٩ صبح امکان پذير خواهد بود.

٩٤. در ايام آماده سازي سالن و غرفه سازي (تا قبل از افتتاح نمايشگاه) خروج هر گونه وسايل، تجهيزات، لوازم غرفه سازي و...... مستلزم اخذ برگه خروج از مدير سالن ميباشد. برگه خروج بايد به تأييد و امضاء مدير سالن برسد.

٩٥. با توجه به اينكه اكثر كالاها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال مي باشند لطفاً از هرگونه جوشكاري، برشكاري و هرگونه اقدامي در داخل سالن كه احتمال بروز حريق را سبب شود خودداري نموده و وسايل دكوراسيون غرفه خود را بصورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نمايید.

 

بخش نهم- تخليه و تخريب غرفه ها پس از اختتام نمايشگاه

  ٩٦. تخلیه غرفه یا ترک آن تا آخرين لحظه برپايي نمايشگاه در پايان روز آخر، مجاز نمي باشد . تخليه غرفه ها از روز بعد ازخاتمه نمايشگاه آغاز شده و مي بايد حداكثر ظرف ٤٨ ساعت به پايان برسد.

٩٧. در آخرين روز نمايشگاه، زمان بازگشايي سالنها جهت تخليه و خروج کالاها به غرفه داران اعلام خواهد شد . مقتضی است از همان ابتداي تخليه غرفه ها تمامي غرفه داران محترم به منظور جلوگيري از سرقت يا آسيب رسيدن به تجهيزات غرفه يا كالاها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتي اگردر روز نخست آمادگي خروج كالاهاي خود را ندارند ضروري است حتماً فردي را به منظور مراقبت از كالاهاي خود در داخل غرفه بگمارند. . بديهي است با بازگشايي سالنها همه گونه افرادي اعم از باربر، کارگر، نظافتچي و....... به داخل سالنها وارد ميشوند که در اين بين افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرايط موجود را پيدا خواهند نمود. لذا پس از بازگشايي سالنها در خاتمه نمايشگاه، مسئوليت حفاظت و نگهداري كالاها و تجهيزات در مقابل سرقت يا آسيب، مستقيماً بر عهده صاحبان كالا خواهد بود.

٩٨. شركت كنندگاني كه رأساً نسبت به دكوراسيون غرفه خود اقدام مي كنند بايد پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخريب وسايل دكوري و تخليه بقاياي آن اقدام نمايند.

٩٩. در صورت عدم تخليه و خروج به موقع غرفه، برگزاركننده نسبت به جمع آوري و انتقال وسايل به انبار اقدام نموده و در اينصورت هزينه جابجايي و انبارداري از صاحب كالا اخذ خواهد شد. ضمن آنكه مسئوليت هرگونه خسارت احتمالي وارده بر عهده صاحب كالا ميباشد.

١٠٠. چنانچه بخشی از هزينه هاي مشاركت شركت كنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهيزات اضافه، هزينه برق اضافي، مابه التفاوت مغایرت متراژ ارزي و ... بطور كامل پرداخت نشده باشد ، پیش از تسویه حساب کامل ، خروج كالاها مجاز نخواهد بود.

 

 بخش دهم- ضوابط صدور كارت شناسايي و كارت پاركينگ

  ١٠١. براي مسئولين هر غرفه از سوي برگزاركننده كارت شناسايي عكس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمايشگاه برای غرفه داران الزامی است ، لذا از شركت كنندگان محترم تقاضا دارد نسبت به تكميل فرم كارت شناسايي و تحويل آن به همراه عكس ٤×٣ يا ٣×٢ كليه پرسنل داخل غرفه به ستاد نمايشگاه اقدام نمايند. آخرین مهلت جهت تحویل فرم تکمیل شده و عکس پرسنل ، ٢٠روز پیش از افتتاح نمایشگاه میباشد . پس از آن برگزارکننده هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسایی نخواهد داشت . براي هر شركت بشرح ذيل كارت شناسايي صادر خواهد شد : 

١) از ١٢ تا ٢٤ متر                           يك عدد كارت شناسايى

٢)از ٢٥ تا ٥٠ متر.                          دو   عدد كارت شناسايي

٣) از٥١ تا ١٠٠ متر                          سه عدد كارت شناسايي

٤)از ١٠٠ متر به بالا                         ٥ عدد كارت شناسايي

 

یادآوری میشود در صورت فقدان کارت امکان صدور کارت المثنی وجود ندارد و در صورت بروز آن ، دارنده کارت ملزم به تهیه و خرید بلیت ورودی جهت ورود به نمایشگاه میباشد .

١٠٢. ورود وسايل نقليه در ايام برپايي نمايشگاه به داخل محوطه نمايشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شركت كنندگان مي توانند از پاركينگ هاي مجاور محل نمايشگاه استفاده نمايند. برگزاركننده بشرح ذيل نسبت به صدور كارت پاركينگ اقدام خواهد كرد:

 

١)از ١٢ تا ٥٠ متر مربع                        يك عدد كارت پاركينگ

٢)از ٥١ تا ١٥٠ متر مربع                      دو  عدد كارت پاركينگ

٣)از ١٥١ تا ٣٠٠ متر مربع                   سه عدد كارت پاركينگ

٤) از ٣٠٠ متر مربع به بالا                   چهار عدد كارت پاركينگ

 

  بخش یازدهم- نحوه انجام تبليغات محيطي در زمان برپايي نمايشگاه

 ١٠٣. انجام هرگونه تبليغات محيطي در ايام برپايي نمايشگاه منوط به كسب مجوز از روابط عمومي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران و پرداخت هزينه مربوطه مي باشد، در صورت عدم رعايت اين موضوع اقلام تبليغاتي توسط روابط عمومی شرکت مذکور جمع آوري خواهد شد.

١٠٤. شركت كنندگان فقط مي توانند اقلام تبليغي خود را درون حريم غرفه خود نصب نمايند و استفاده از فضاي راهرو يا غرفه هاي مجاور بدين منظور ممنوع مي باشد.

١٠٥. نصب يا آويختن هرگونه بنر، پارچه نويسي، پوستر يا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع مي باشد و در صورت عدم توجه مشمول جريمه شده ومبلغ جريمه توسط مسئولين مربوطه در شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تعيين و پس از ابلاغ به شركت كننده، پرداخت آن الزامي خواهد بود.

١٠٦. جهت اجراي تبليغات ذكر شده در بند فوق، شركت كنندگان مي توانند، اقلام تبليغي خود را از روي ديواره يا سقف غرفه و حداكثر تا ارتفاع ١٦٠ سانتي متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتقاع استاندارد ٥٠/٢ متر) نصب نمايند .

١٠٧. استفاده از وسايل صوتي- تصويري به منظور تبليغ كالاها پس از اخذ مجوز از برگزاركننده و به شرط عدم ايجاد مزاحمت براي ساير غرفه داران مجاز خواهد بود.

١٠٨. درصورت تمايل به فيلمبرداري يا عكسبرداري از غرفه ها قبلا" بايد جهت اخذ مجوز از روابط عمومی ، با برگزار كننده هماهنگيهاي لازم بعمل آيد.

١٠٩. اقلام تبليغي و چاپي براي كالاها و محصولات خارجي از جمله بروشور، كاتالوگ، عكس، پوستر، سی دی و غيره كه در نظر است در محل غرفه توزيع شده يا در معرض نمايش قرار گيرد بايد منطبق با معيارهاي اسلامي بوده و حداقل ٢٠ روز قبل از افتتاح به ستاد نمايشگاه ارائه و به تأييد برگزاركننده برسد.

١١٠. در صورت تمايل به تهيه و چاپ آگهي در كتاب ويژه نمايشگاه (جدا از مشخصات و نوع فعاليت شركت كه در فرم ثبت نام قيد شده) هزينه جداگانه دريافت خواهد شد؛ بدين منظور برگزاركننده، مجري تهيه و چاپ كتاب نمايشگاه را به واحد متقاضي معرفي خواهد نمود.              

 

بخش دوازدهم- ساير موارد

 ١١١. شركت كنندگاني كه جهت استفاده از اينترنت نياز به پهناي باند مستقل داشته باشند باید فرم درخواست مربوطه را از وب سایت نمایشگاه تهیه و تکمیل و حداكثر تا ١٠ روز قبل از افتتاح نمايشگاه آنرا با ذكر ميزان پهناي باند مورد نياز، به مدیریت اطلاع رسانی و برنامه ریزی شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران تحویل نمايند. تأمين اين خدمات توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران صورت مي پذيرد و تنها در صورت وجود امكانات لازم در سالن تحت پوشش، ارائه خواهد شد. هزينه مترتب بر اين امر توسط متقاضي به صورت مجزا و مستقیماً به شركت مذکور پرداخت ميگردد. ضمناً اینترنت رایگان فقط به صورت مشترک (share) و با پهنای باند ٦٤ کیلوبایت وجود دارد .

١١٢. اطلاع رساني نمايشگاه و انجام تبليغات، در حالت معمول آن برعهده برگزاركننده ميباشد كه صرفاَ در حد متعارف و متداول آن انجام ميپذيرد . اين تبليغات شامل انجام مكاتبات مستقيم با مخاطبين و افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع نمايشگاه ،‌ پخش تيزر تلويزيوني (به طور متوسط پانزده نوبت) و يا نصب بيلبرد شهري یا زیرنویس به جاي تيزر تلويزيوني ، درج آگهي و يا خبر برگزاري در جرايد و نشريات تخصصي ، راه اندازي وب سايت نمايشگاه ، توزيع بروشور يا تراكت و ارسال دعوتنامه يا كارت دعوت به مخاطبين وحوزه هاي مرتبط با نمايشگاه ميباشد . حجم اين تبليغات تنها در حد تبليغات متعارف براي تمامي نمايشگاهها است و از حدود خاصي فراتر نميرود. هرگونه تبليغات اضافه بر موارد ذكر شده و يا افزايش حجم تبليغات فوق،‌ تنها درصورتي ميسر است كه شركت كنندگان نمايشگاه آمادگي خود را جهت حمايت مالي از نمايشگاه (اسپانسرشيپ) اعلام نمايند. در اينصورت برگزاركننده آماده هرگونه همكاري و انجام تبليغات خاص اسپانسر خواهدبود.

١١٣. علاوه بر موارد مندرج در بند فوق ،‌ شركت كنندگان در نمايشگاه ميبايد به فراخور نوع فعاليت خود اطلاع رساني مناسبي را به منظور آگاه نمودن مخاطبين نسبت به حضورشان در نمايشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبين به غرفه خود ، برنامه ريزي و استراتژي تبليغاتي مناسبي را در نمايشگاه اعمال نمايند.

١١٤. با توجه به اينكه براساس ضوابط سازمان امور مالياتي كشور، برگزاركننده مكلف به پرداخت ماليات تكليفي مترتب بر برپايي اين نمايشگاه بطور یکجا ميباشد . لذا به هيچوجه امكان كسر رقم ٣% از مبلغ اجاره بهاي شركت كنندگان جهت پرداخت ماليات تكليفي به صورت انفرادي وجود ندارد . ساير كسورات قانوني ناشي از مشاركت در نمايشگاه ، برعهده شركت كنندگان ميباشد.

١١٥. بيمه پرسنل داخل غرفه و نيز پرسنل غرفه ساز هر شركت و هزينه هاي قانوني مرتبط بر آن برعهده همان شركت ميباشد.

١١٦. تاسيسات و امكانات فيزيكي محل برگزاري نمايشگاه مانند سيستم گرمايش و سرمايش سالن، سرويس هاي بهداشتي، پاركينگ، رستوران، آب آشاميدني، كيفيت ساختمان و بناي سالنهاي تحت پوشش و امثال آنها همگي تحت تملك و نظارت شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران مي باشد. برگزاركننده هيچگونه دخالتي در كيفيت و سلامت موارد ذكر شده ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران اقدام مي نمايد.

١١٧. رعايت نكاتي كه در مكاتبات بعمل آمده از سوي برگزاركننده مطرح مي شود الزامی است و مسئوليت عواقب ناشي از عدم توجه به مكاتبات و تماسهاي بعمل آمده از سوي برگزاركننده برعهده شركت كننده مي باشد. ضمناً هرگونه توافقي ميان شركت كننده و برگزاركننده تنها در صورتي معتبر است كه مكتوب و امضا شده باشد.

١١٨. هرگونه ادعا يا شكايت از سوي شركت كنندگان تنها تا يكماه پس از پايان نمايشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوط به نمايشگاه مختومه ميشود .

١١٩. در صورت بروز وقايع پيش بيني نشده( فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، سيل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزي، فوت مقامات ارشد مملكتي ، تغيير قوانين جاري و ... كه منجر به لغو يا تغيير زمان نمايشگاه شود هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزاركننده نبوده و وجوه واريزي پس از كسر هزينه هاي انجام شده توسط برگزاركننده مسترد خواهد شد.

١٢٠. چنانچه تحت شرايط اضطراري شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران اقدام به تغيير زمان يا مكان برپايي نمايشگاه نمايد مسئوليتي متوجه برگزاركننده نبوده وبرگزاري نمايشگاه تابع شرايط جديد خواهد بود.

١٢١. در صورتيكه تعداد شركت كنندگان به هر دليل به حد نصاب لازم نرسد به گونه اي كه مانع از تشكيل و برگزاري نمايشگاه گردد، برگزاركننده ناگزير از لغو نمايشگاه خواهد بود و در اين صورت فقط هزينه هايي كه به برگزاركننده پرداخت شده مسترد خواهد گشت.

١٢٢. كليه وجوه قانوني كه شركت كنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوي برگزاركننده بصورت رسمي اعلام مي شود. لذا هرگونه وجهي كه بصورت غير متعارف از سوي افراد حاضر در محل برگزاري نمايشگاه تحت عنوان كارگر، نگهبان، باربر، نظافتچي و يا هر نام ديگري در ازاء انجام كاري و يا بدون دليل مشخص از شركت كنندگان مطالبه شود ارتباطي با برگزاركننده نداشته و مورد تأييد نمي باشد.

١٢٣. هرگونه خدمات جنبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب ، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کننده انجام پذیرد ، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطلاع داده میشود . لذا از هرگونه پرداخت هزینه به افرادی که احتمالاً به قصد سودجویی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه میکنند ، پیش از استعلام از ستاد برگزاری ، خودداری فرمایید .

١٢٤. برگزاركننده در خصوص قوانين وضع شده از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران و همچنين قيمتها ، مبالغ جرائم ، تعرفه مجوزها و يا خدمات مختلف كه توسط ادارات و واحدهاي مختلف آن شركت نظير اداره امور نمايشگاهي، ساختمان و تاسيسات، طراحي و غرفه آرايي، روابط عمومي، امور اجرایی ، حراست و انتظامات و ساير ادارات تابعه اعمال مي گردد، دخالتي نداشته و خود نيز مانند شركت كنندگان تابع قوانين مذكور مي باشد. ضمناً كيفيت قوانين و نحوه برخورد مجريان آنها با شركت كنندگان ، هيچگونه ارتباطي با برگزاركننده ندارد.

١٢٥. در صورتيكه بدليل تخلف از مقررات ، برگزاركننده ناچار به تعطيل نمودن غرفه اي باشد، هيچيك از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمي تواند ادعايي در اين خصوص مطرح نمايد.

١٢٦. رعايت ضوابط و شئون اسلامي براي تمامي شركت كنندگان و غرفه داران محترم الزامي مي باشد.

اين مقررات براساس ضوابط و مقررات جاري در نمايشگاههاي بين المللي و مطابق كنوانسيون اتحاديه جهاني نمايشگاهها تدوين شده و در تمام نمايشگاههاي معتبر دنيا اجرا مي شود. عدم توجه به آنها برگزاركننده را در پيگيري قانوني عليه متخلفين مخير مي سازد.