۰۹
دی

ضوابط حضور غرفه داران

هدف از حضور غرفه داران بیان مناسب توانمندی‌ها و معرفی ظرفیت‌ها و امکانات روستاهای شهرستان می‌باشد. بنابراین اولویت حضور در غرفه‌ها با افرادی است که روستایی بوده ، نسبت به مسائل روستایی و عشایری شهرستان اشراف کامل داشته و از روابط عمومی بالا و قدرت بیان مناسب جهت ارتباط کلامی متقابل با بازدیدکنندگان برخوردار باشند. حضور غرفه داران با لباس های محلی جلوه بصری مناسب تری خواهد داشت.

با توجه به محتوی موارد قابل ارائه شایسته است نماینده مطلع با مشخصات زیر را به عنوان مسئول غرفه از سوی هر شهرستان تعیین گردد.

  • تولید کننده نمونه روستایی
  • کارآفرین برتر روستایی
  • دهیار منتخب از روستای نمونه شهرستان
  • بانوی نمونه روستایی
  • نخبه علمی و فرهنگی روستایی
  • مخترع یا کاشف روستایی
  • چهره ورزشی یا هنری روستایی