۰۹
دی

شاخص ها و ارزیابی نمایشگاه

شاخصه های مورد توجه در این طرح در ارتباط با مناطق روستایی و عشایری عبارتند از :

 1. کانون تولید و ارزش آفرینی
 2. خاستگاه اقتصاد مقاومتی
 3. محور تولید و اشتغال
 4. مرکز کشاورزی ، باغداری و دامپروری
 5. مظهر سادگی ، بی آلایشی
 6. طبیعت زیبا
 7. منزلگاه دیانت ، اعتقادات و باورهای قلبی
 8. الگوی همدلی و همزبانی
 9. زندگی سالم و هوای پاک
 10. شادابی ، نشاط ، پویایی و سرزندگی
 11. خودباوری و اعتماد به نفس
 12. سرمایه انسانی پویا ،‌ مهد مشاهیر

رنگ های مورد استفاده در نمایشگاه :

رنگ سبز : نماد سرسبزی و طراوت روستا

رنگ قرمز : نماد صلابت و پایداری

رنگ آبی : نماد آب و آبادانی و صمیمیت

رنگ زرد : نماد گندم زار و پاییز

رنگ قهوه ای : نماد خانه های کاهگلی روستایی

رنگ سفید : پاکی و صداقت