۰۹
دی

اهداف نمایشگاه

اهداف برگزاری نمایشگاه :‌

  • آگاهی بازدیدکنندگان از وجود استعدادها ، قابلیت ها و پتانسیل های موجود در مناطق روستایی و عشایر ظرفیت این مناطق در تولید محصولات متنوع بویژه در زمینه صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستی
  • معرفی روستاهای نمونه و معرفی آنها به عنوان الگوی توسعه برای سایر روستاها با موقعیت و وضعیت مشابه
  • معرفی جاذبه‌های فرهنگی ( از قبیل آداب و رسوم ، بازی‌های بومی، پوشش های محلی ، غذاها و …) ، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری
  • معرفی مشاهیر و استعدادهای جوان ، کارآفرینان و … در مناطق روستایی و عشایری
  • معرفی دارائی های معنوی ، دارائی مالی و فیزیکی
  • ایجاد ارتباط دوسویه بین شهرنشینان با روستائیان و عشایر

 

  • برقراری ارتباط تجاری فی ما بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با ایجاد تقاضاهای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات این مناطق
  • تقویت روحیه خود باوری و توانمندی در جامعه روستایی و عشایری

در این بین با رونق تولید ، ضمن افزایش درآمد برای روستائیان و عشایر به تدریج با توسعه ارتباط بین گروه های همکار، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولید در این مناطق شکل گرفته که موجب افزایش اشتغال و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان خواهد گردید.

تعریف جامعه هدف :

جامعه هدف در این نمایشگاه آحاد مردم بویژه جامعه شهری ،‌ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، سرمایه گذاران ، اصناف و تجّار می باشد .